แบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการกรม

รายงานผลการดำเนินงาน

คำสั่ง/ประกาศ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

แบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน/กอง

ด้วยในคราวประชุมคณะทำงาน สนองงานคณะสงฆ์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้สำนัก/สำนักงาน/กอง ดำเนินการกรอกรวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวแบบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไฟล์รวมเกมส์ | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เกมออนไลน์ | เกมใหม่ | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไวพร้อมเอกสาร ทาง e - mail :